გამოკითხვა

გამოკითხვა

გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება ჩვენს პროდუქტებთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით.

აღნიშნული საშუალებას მოგვცემს გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი და ავამაღლოთ თქვენი კმაყოფილება.